Zoek
MENU

Den Haag zet koers naar zero-emissiezone voor gezondere lucht en toekomstgerichte mobiliteit

< Terug naar nieuws

Het College van Den Haag kondigt de invoering van een Zero-Emissiezone aan, een krachtige stap naar gezondere lucht en duurzame mobiliteit. Deze maatregel, gepland voor 2025 in het centrum en later in 2026 uitgebreid naar de kust, zal niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren maar ook geluidsoverlast, stikstofdepositie en CO2-uitstoot verminderen.

Waarom een zero-emissiezone?

Met een zero-emissiezone pakken we de schadelijke uitstoot van de vervoersmiddelen aan. Zo zorgt luchtvervuiling voor gezondheidsproblemen. Met minder luchtvervuiling verbeteren we de gezondheid. Vermindering van de luchtvervuiling betekent ook minder stikstofuitstoot. De afzetting van stikstof in kwetsbare natuurgebieden is schadelijk en bemoeilijkt het verkrijgen van vergunningen voor nieuwe woningen. Met een zero-emissiezone verminderen we de stikstofuitstoot, waardoor de natuur kan herstellen en de woningbouw kan doorgaan. ‘Met de invoering van de Zero-Emissiezone zetten we samen koers naar een meer leefbare stad. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor Den Haag. Dit is goed voor mens, dier en natuur’, aldus wethouder Robert Barker.

Wat betekent dit?

Vanaf 2025 zullen bedrijfsvoertuigen in het centrum emissievrij moeten zijn. De uitbreiding richting de kust volgt in 2026. Dit stappenplan, gericht op duurzame mobiliteit, houdt rekening met ondernemers door een overgangsperiode, vrijstellingen en ondersteunend beleid te bieden voor een soepele overgang naar elektrisch vervoer.

Dialoog en begrip

Het gemeentebestuur erkent de impact op ondernemers en heeft daarom een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren, waarin de meningen van Haagse ondernemers en bewoners zijn meegenomen. Dit onderzoek benadrukt het begrip voor duurzaamheid, maar toont ook de behoefte aan voldoende voorbereidingstijd en heldere communicatie. Wethouder Robert Barker: ‘We begrijpen dat de invoering van deze zone veel van ondernemers zal vragen. We zijn er om hen te ondersteunen, zodat we samen kunnen bijdragen aan schonere lucht’.

Flankerend beleid

Om deze overgang haalbaar te maken, biedt Den Haag ondersteuning met stimuleringsregelingen, mobiliteitsadvies en informatiebronnen voor duurzame logistiek. Daarnaast werkt de stad aan uitbreiding van laadinfrastructuur en bekijkt de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van emissieloze voertuigen.

Op weg naar duurzame mobiliteit

De invoering van de Zero-Emissiezone is een stap naar een schonere, groenere toekomst voor Den Haag. Het gemeentebestuur blijft in gesprek met ondernemers en stakeholders om deze transitie samen te realiseren.

Meer informatie

  • Klik hier voor meer informatie en details over vrijstellingen en ontheffingen.
  • Brief aan de commissie Leefomgeving: Stand van zaken zero-emissiezone (RIS317424)
  • Wil je hulp en advies bij de overstap naar duurzame distributie? Neem contact op met de mobiliteitsmakelaar.

 

Gerelateerde artikelen