Zoek
MENU

Logistiek070

Den Haag groeit: er komen meer bewoners, bezoekers en bedrijven naar onze stad. En daarmee neemt ook het verkeer toe. Om voor een leefbare stad te zorgen én de lucht zo schoon mogelijk te houden, moeten voertuigen minder uitlaatgassen uitstoten.

Logistiek070 is een initiatief van verschillende partijen die zich samen inzetten voor een leefbare en aantrekkelijke stad. Onze ambitie: een emissieloze bevoorrading van de binnenstad. Logistiek070 wil het klankbord zijn tussen ondernemers en de gemeente Den Haag. We willen de invoering van de zero-emissiezone in Den Haag zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit doen we door ondernemers goed en tijdig te informeren en daarnaast voor hen klaar te staan als vraagbaak.

Je kent ons misschien ook wel onder de naam Platform Stedelijke Distributie Den Haag, waarmee wij in 2018 zijn gestart. Dit deden wij met de ondertekening van het eerste convenant Stedelijke Distributie Den Haag. Ook toen al hielden wij ons bezig met het delen van kennis en informatie op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. We hebben koplopers en innovaties in beeld gebracht, en verschillende probeeracties met elektrische voertuigen voor ondernemers opgezet.

Inmiddels werken wij verder onder de naam Logistiek070, om beter aan te sluiten bij de andere Logistieke platformen van gemeenten die een zero-emissiezone gaan invoeren. Onze ambitie blijft natuurlijk onveranderd! We blijven jou graag informeren en inspireren.

In Logistiek070 zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: