Zoek
MENU

Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s

Op 1 januari 2025 voert de gemeente Den Haag een zero-emissiezone in het centrum in. Mogelijk geldt dit vanaf 1 januari 2026 ook voor de kust. Maar wat houdt dat in? 

Vanaf dat moment moeten alle nieuwe, zakelijke bestel- en vrachtauto’s die in de zero-emissiezone rijden schoon zijn (Lees: geen CO2 uitstoten). Dat betekent dat nieuwe bestel- en vrachtauto’s niet meer op diesel, benzine of gas mogen rijden, maar alleen elektrisch of op waterstof. Voor oudere bestel- en vrachtauto’s geldt er een overgangsregeling.

Waarom zero-emissiezone?

De uitlaatgassen van bestel- en vrachtauto’s zorgen niet alleen voor luchtvervuiling, maar ook voor overlast van geluid. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. We willen onze stad graag leefbaar houden en de lucht schoon. Daarom is Den Haag een van 28 steden in Nederland waar een zero-emissiezone wordt ingevoerd.

Voor welke auto’s gelden de
zero-emissiezone in het centrum en de kust?

De gemeente Den Haag heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s die op diesel rijden. Oude dieselvoertuigen die veel uitlaatgassen uitstoten mogen dus al niet de milieuzone in. Vanaf 1 januari 2025 wordt de milieuzone nu ook een zero-emissiezone voor zakelijk ingeschreven bestel- en vrachtwagens. Eerst alleen in het centrum, een jaar later ook aan de kust.

Voorbeelden daarvan zijn bestel- en vrachtwagens die gebruikt worden om:

  • Winkels en horeca te bevoorraden
  • Materialen naar bouwterreinen te brengen
  • Pakketjes te bezorgen
  • Onderhouds- of servicewerkzaamheden te verrichten aan woningen
  • Een evenement op te bouwen

Landelijke overgangsregeling
zero-emissiezone

Het invoeren van de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Den Haag gebeurt in stappen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s schoon zijn als zij in de ZE-zone in het centrum willen rijden. Vanaf 1 januari 2026 geldt dit ook voor de kust. ‘Schoon zijn’ betekent dat ze geen fossiele brandstoffen zoals diesel, benzine of gas mogen uitstoten.

Voor oudere typen bestel- en vrachtauto’s geldt er een landelijke overgangsregeling. Je kunt hieronder controleren óf en tot wanneer jouw bestelbus of vrachtauto mag rijden in de zero-emissiezone. Doe de kentekencheck.

Het kan zijn dat je geen toegang krijgt tot ZE-zones met jouw voertuig, omdat je voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is en buiten de overgangsregeling valt. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een ontheffing moet je zelf aanvragen. 

Stap slim over naar elektrisch! Op de pagina ‘rekentools’ vind je alle tools die je kunnen helpen bij het maken van de duurzaamste en voordeligste overstap voor jouw bedrijf.

Waar ligt de zero-emissiezone?

De zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum komt te liggen in de Centrumring van Den Haag. Om precies te zijn aan de binnenkant van de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde valt buiten de zero-emissiezone. Bestel- en vrachtauto’s die nog niet voldoen aan de zero-emissieregels mogen wel over de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103 rijden, maar dus niet aan de binnenkant van deze ringwegen rijden.

Kustzone

In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag is afgesproken dat de zero-emissiezone 1 januari 2026 wordt uitgebreid naar de kust van Den Haag. Het nieuwe gebied loopt van de kust tot en met de Loosduinseweg/Oude Haagweg. De gemeenteraad neemt in Q4 van 2024 een definitief verkeersbesluit over deze invoering van de ze-zone langs de kust van Den Haag.

Klik hier als je vragen hebt over de uitbreiding naar de kust.

Download hier de excel lijsten met postcodes die in de ZE-zone vallen. 

Postcodegebied zero-emissiezone Centrum
Postcodegebied Uitbreiding Kust

In dit filmpje van de Kamer van Koophandel wordt haarfijn uitgelegd hoe het nou precies werkt met de toegang tot de zero-emissiegebieden. 

Bereid je voor!

1 januari 2025 lijkt nog een verre stip op de horizon, maar het is belangrijk om je toch vast voor te bereiden op de invoering van de zero-emissiezone. We helpen jou graag op weg! Lees hieronder welke stappen je kunt ondernemen om goed voorbereid te zijn.