Search
MENU

Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s

Op 1 januari 2025 voert de gemeente Den Haag een zero-emissiezone in het centrum in. Per 1 januari 2026 geldt dit ook voor de kust. Maar wat houdt dat in? 

Vanaf dat moment moeten alle nieuwe, zakelijke bestel- en vrachtauto’s die in de zero-emissiezone rijden schoon zijn (Lees: geen CO2 uitstoten). Dat betekent dat nieuwe bestel- en vrachtauto’s niet meer op diesel, benzine of gas mogen rijden, maar alleen elektrisch of op waterstof. Voor oudere bestel- en vrachtauto’s geldt er een overgangsregeling.

Waarom zero-emissiezone?

De uitlaatgassen van bestel- en vrachtauto’s zorgen niet alleen voor luchtvervuiling, maar ook voor overlast van geluid. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. We willen onze stad graag leefbaar houden en de lucht schoon. Daarom is Den Haag een van 28 steden in Nederland waar een zero-emissiezone wordt ingevoerd.

Voor welke auto’s gelden de
zero-emissiezone in het centrum en de kust?

De gemeente Den Haag heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s die op diesel rijden. Oude dieselvoertuigen die veel uitlaatgassen uitstoten mogen dus al niet de milieuzone in. Vanaf 1 januari 2025 wordt de milieuzone nu ook een zero-emissiezone voor zakelijk ingeschreven bestel- en vrachtwagens. Eerst alleen in het centrum, een jaar later ook aan de kust.

Voorbeelden daarvan zijn bestel- en vrachtwagens die gebruikt worden om:

  • Winkels en horeca te bevoorraden
  • Materialen naar bouwterreinen te brengen
  • Pakketjes te bezorgen
  • Onderhouds- of servicewerkzaamheden te verrichten aan woningen
  • Een evenement op te bouwen

Landelijke overgangsregeling
zero-emissiezone

Het invoeren van de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Den Haag gebeurt in stappen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s schoon zijn als zij in de ZE-zone in het centrum willen rijden. Vanaf 1 januari 2026 geldt dit ook voor de kust. ‘Schoon zijn’ betekent dat ze geen fossiele brandstoffen zoals diesel, benzine of gas mogen uitstoten.

Voor oudere typen bestel- en vrachtauto’s geldt er een landelijke overgangsregeling. Je kunt hieronder controleren óf en tot wanneer jouw bestelbus of vrachtauto mag rijden in de zero-emissiezone. Doe de kentekencheck.

Waar ligt de zero-emissiezone?

De zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum komt te liggen in de Centrumring van Den Haag. Om precies te zijn aan de binnenkant van de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde valt buiten de zero-emissiezone. Bestel- en vrachtauto’s die nog niet voldoen aan de zero-emissieregels mogen wel over de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103 rijden, maar dus niet aan de binnenkant van deze ringwegen rijden. De zero-emissiezone wordt uitgebreid naar de gehele kust vanaf 1 januari 2026. Deze nieuwe zone loopt van de kust tot en met de Laan van Meerdervoort en van de Hubertustunnel tot aan de Monsterseweg in Loosduinen. Deze zero-emissiezone ligt tegen de zone van het centrum aan. 

Klik hier als je vragen hebt over de uitbreiding naar de kust.

Bereid je voor!

1 januari 2025 lijkt nog een verre stip op de horizon, maar het is belangrijk om je toch vast voor te bereiden op de invoering van de zero-emissiezone. We helpen jou graag op weg! Lees hieronder welke stappen je kunt ondernemen om goed voorbereid te zijn.