Zoek
MENU

Veelgestelde vragen over ZE- zone aan de kust

< Terug naar nieuws

In 2025 komt in het centrum van Den Haag een zero emissiezone voor bevoorrading, in 2026 breidt dit uit naar de kust. Een belangrijke stap voor schonere lucht! Naast betere lucht zorgt het ook voor minder geluidsoverlast, stikstofdepositie en CO2-uitstoot. Wij beantwoorden hier de meest gestelde vragen over de uitbreiding naar de kust. Staat je vraag er niet bij, laat het ons weten!

Wat is een zero emissie zone?

Een zero-emissiezone is een gebied waarbinnen bestel- en vrachtauto’s vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Een zero-emissiezone is een maatregel die niet alleen de luchtkwaliteit verbetert, maar ook de geluidsoverlast, de stikstofdepositie en de CO2-uitstoot reduceert.

Waarom wordt de zero-emissiezone uitgebreid naar de kust?

De gemeente wil de zero-emissiezone uitbreiden naar de brede kuststrook om de natura 2000 gebieden te beschermen tegen de stikstofdepositie. Ook verminderen we hiermee de uitstoot van fijnstof.  Dit komt ten goede komt aan de gezondheid van inwoners en helpt het CO2 te verminderen. Dit is nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Wanneer is de invoeringsdatum van de uitbreiding naar de kust?

Per 1 januari 2026. De gemeente is zich ervan bewust dat het invoeren van een zero-emissiezone voor ondernemers een extra inspanning vraagt. Daarom wordt er gewerkt met een overgangsperiode, vrijstellingen en ontheffingen om ondernemers voldoende tijd te geven en te helpen om te verduurzamen.

In welk gebied komt de zero-emissiezone kust?

De zero-emissiezone wordt per 1 januari 2026 uitgebreid tot en met de Laan van Meerdervoort. Dit betekent dat de Laan van Meerdervoort bij de zone wordt getrokken waardoor er extra stikstofdepositie wordt verminderd in de Natura 2000-gebieden Wapendal en Westduinpark. Om verkeerstechnische redenen komt de grens van de zone te liggen bij de Loosduinseweg en Oude Haagweg. Deze wegen maken zelf geen onderdeel uit van de zone. Richting Loosduinen wordt de begrenzing gevormd door de doorgaande hoofdwegen Liszstraat en de Pisuissestraat ten noorden van de kern Loosduinen.

Zijn er regelingen om de overstap te maken?

Om ondernemers te helpen de overstap te maken naar duurzame voertuigen zijn er landelijke stimuleringsregelingen. Dat zijn landelijke subsidies voor de aanschaf of lease van bestel- en vrachtauto’s en schoon bouwmaterieel, fiscale voordelen en leningen tegen lage rente. Alle regelingen zijn te vinden op de website van de gemeente www.denhaag.nl. Vanuit de gemeente wordt de sloop-/omruilregeling in 2024 voortgezet. De gemeente stelt mobiliteitsmakelaars beschikbaar voor een persoonlijk adviesgesprek of wagenparkscan.

Waar kan de ondernemer informatie vinden over overgangsregels, vrijstellingen en ontheffingenbeleid?

Deze vind je bij de veel gestelde vragen.

Hoe worden ondernemers geïnformeerd over de zero-emissiezone?

Hiervoor is dit online platform ontwikkeld. Hier zijn alle brancheorganisaties vertegenwoordigd en delen koploperbedrijven hun kennis over duurzame stadslogistiek met andere partijen. De gemeente en de RDW sturen brieven naar ondernemers. Ook wordt informatie verspreid via Linkedin en een digitale en fysieke campagne.

Gerelateerde artikelen