Zoek
MENU

Interview met logistiek makelaar Michel Oldenburg

< Terug naar lekker bezig

‘Als netwerkverbinder werk je tussen gemeente, dealer en het ministerie in.’

 

Michel Oldenburg voert in opdracht van de gemeente Den Haag wagenscans uit bij bedrijven. Met een wagenparkscan breng je kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van een zakelijk wagenpark en zakelijk vervoer in kaart. Wij spraken Michel over zijn werkzaamheden als logistiek makelaar en Wagenparkscanner.  

Wat doet een logistiek makelaar duurzaam vervoer?

Mijn werk is heel divers, Maar onderdeel ervan is dat ik advies geef over verduurzaming van zakelijk vervoer. Daarbij beweeg ik tussen overheid en bedrijfsleven. Van beide breng ik doelen en opgaven in kaart, en die verbindt ik dan aan elkaar. Op dit moment mag ik bedrijven namens de Gemeente Den Haag adviseren over elektrificatie met het oog op de Nul Emissie zone die er vanaf 2025 gaat komen voor bestelbussen en vrachtwagens. Dat noemen we een wagenparkscan.

Hoe ziet zo’n wagenparkscan eruit?

Veel bedrijven moeten goed bepalen wat ze gaan doen met hun huidige – fossiele – wagenpark. Er zijn vele vragen, er is veel informatie. Dat zet ik om te beginnen netjes voor ze op een rijtje. Een scan moet inzicht geven in de vraag welke auto’s vervangen moeten worden en wanneer. We kijken ook naar de alternatieven, of er subsidie beschikbaar is voor de verduurzaming en wat nodig is om eventuele elektrische wagens goed te laten rijden. Dan moet je denken aan infrastructuur, laadpalen, enzovoort.

Hoe gaat die advisering in zijn werk?

Een bedrijf geeft aan interesse te hebben in het verduurzamen van het wagenpark. Dan vullen we eerst een lijst in relevante gegevens, zoals het aantal wagens, voertuigeigenschappen, het aantal kilometers, stops, afschrijvingstermijn. Op basis van die gegevens breng ik kansen voor verduurzaming van het wagenpark in kaart, wat de kosten daarvan zijn, en waar die kosten in zitten.

Wat bekijk je, hoe beoordeel je het bedrijf?

We kijken vrij breed. Dus niet alleen naar de wagens zelf, maar ook: wat houdt de Nul emissie zone nu precies in? Wat betekent dat voor het logistieke werk van de aanvrager, voor zijn wagens, maar ook voor zijn werkprocessen. Naast inzicht in het wagenpark, het soort bussen of vrachtwagens, kijken we ook naar subsidieregelingen en andere kansen om de kosten te beperken en mogelijkheden optimaal te benutten. Als dat allemaal scherp is, kunnen we een goed onderbouwd verduurzamingsadvies opstellen. Het is een standaardscan, maar juist de gegevens eromheen maken het zeer relevant om met bedrijven in gesprek te gaan, wat mogelijk voor hen interessant is en zo strategische keuzes kunnen maken.

Wat staat er zo’n rapport?

Een rapport bestaat uit advies over alle wagens uit de scan: welke kunnen nog even mee, en welke zouden tussen nu en drie jaar vervangen kunnen worden? Dat gaat dus ook over afschrijving en gezond financieel beleid. Overigens is de markt nu flink in beweging. Oude bestelbussen leveren soms best wel goed geld op en steeds meer elektrische bestelbussen zijn beschikbaar, soms tegen lagere kosten als je alles meerekent. Overigens doen we ook grotere scans met vrachtwagens en infrastructuur. Dat is nog meer maatwerk en daarbij werken we samen met FIER Automotiv.

Hoe ervaren bedrijven het?

Het proces dat we samen met een bedrijf doorlopen wordt als zeer prettig ervaren. We nemen stap voor stap het proces door van vraag en wens, aanleveren en invoeren van data. Bedrijven kunnen deels zelf met de scan aan de slag, en waar nodig helpen we. Samen kijken we naar de geldende regels en consequenties van een verduurzamingsplan, voordat we uiteindelijk het definitieve rapport opleveren. Bijvangst is ook dat je naast schone ook slimme logsistiek kan toepassen. Vooral het samen doornemen van het advies en kijken wat handig is op middellange en lange termijn vinden bedrijven prettig. In de tool kunnen zij zelf ook nog kijken waar voor hen de voordelen zitten.

Wat zijn de voordelen van zo’n scan laten maken?

Bedrijven hebben vaak niet een goed overzicht van alle mogelijkheden en kansen voor verduurzaming van hun logistieke dienstverlening. De websites van de gemeente en van de Rijksoverheid, de advisering van dealers. Er is veel, maar de informatie is heel verspreid. Wij kennen de markt en de regelingen, we werken samen met veel partijen, en dat is voor klanten een grote meerwaarde. Het is handig als iemand alle informatie heeft gebundeld en je kan helpen de juiste keuzes te maken.


Waar kunnen bedrijven zich aanmelden?

www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/zero-emissiezone-voor-bevoorraden-stad-stadslogistiek.htm

Ook lekker bezig!