Zoek
MENU

Nu ook gezamenlijke inzameling van restafval in Den Haag en Delft

< Terug naar nieuws

Vanaf 7 februari 2022 halen Renewi en PreZero gezamenlijk het restafval bij bedrijven in de binnenstad van Den Haag en Delft op. Er wordt niet langer met aparte inzamelwagens langs hun eigen klanten gereden, maar er wordt één gezamenlijke wagen ingezet waardoor het restafval via één route wordt ingezameld. Hiermee wordt het aantal ritten van inzamelwagens in het centrum substantieel beperkt wat naast een aanzienlijke bijdrage levert aan de uitstoot van CO2 ook de veiligheid ten goede komt.

 

In totaal zijn er inmiddels acht gemeenten waar ‘Green Collective’ van start is gegaan met als centrale doel een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de binnenstedelijke CO2-uitstoot. Green Collective – het duurzame initiatief van Renewi en PreZero – heeft tot doel in 2023 minstens dertig gemeenten te ondersteunen in de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo wordt er van iedere 100 vermeden kilometers ruim 160 kilogram aan CO2 bespaard.

Het initiatief komt voort uit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES) waarbij Den Haag en Delft zijn aangesloten. Het doel van GD-ZES is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van het stadverkeer te verminderen tot 0%.

Green Collective is al eerder succesvol geïntroduceerd in Venlo, Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Amsterdam en Rotterdam.  

 “Wij zijn blij dat we op deze manier in steeds meer gemeentes steeds duurzamer kunnen inzamelen”, vertelt Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste bij Renewi. “Met Green Collective laten we zien dat dat mogelijk is. Hiermee voorkomen we onnodige vervoerskilometers. Dat bespaart tonnen aan CO2-uitstoot, zorgt voor schonere lucht en door minder verkeersdrukte in de gemeentes zorgt het voor veiligere wegen.  Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero is positief over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzameling de komende jaren: “Vanaf 2025 moeten de eerste dertig grote steden emissievrije zones hebben. Dat past goed bij onze eigen duurzame ambities. Daarom kijken we inmiddels op een nieuwe manier naar de inzameling van afval. Green Collective is een prachtig voorbeeld van hoe we samen duurzame stappen zetten. Inmiddels doen we dit in 8 gemeenten en dat worden er snel meer. Daar ben ik echt trots op.”

In 2021 is er volgens berekening 127.521 km minder gereden wat een vermindering van 196.139 kg CO2 oplevert. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen doordat steeds meer gemeentes zich aansluiten bij dit initiatief.  In 2022 zullen we naar verwachting 260,143 km minder rijden wat 400.124 kg CO2 bespaart.

Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar. Alleen datum en tijd van ophalen zou kunnen wijzigingen door de nieuwe routes. Het grote en duurzame verschil vergeleken met de oude situatie is dat het afval wordt ingezameld door de inzamelwagen van Green Collective.

 

Achtergrondinformatie

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Om CO2-uitstoot te verminderen, komt er in Den Haag en Delft, net als in 30 tot 40 andere grotere gemeenten, een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in 2025. De afvalbranche valt ook onder die stadslogistiek.

Als deelnemende partij aan de Green Deal ZES willen Renewi en PreZero dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van Green Deal ZES. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht. Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl

Over Renewi

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf dat met ruim 6.000 medewerkers iedere dag nieuw leven geeft aan gebruikte materialen. Met ons uitgebreide netwerk van 150 locaties verspreid over Europa, zijn we altijd dicht bij onze klanten. Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Onze jarenlange kennis en ervaring, gecombineerd met een breed scala aan diensten, zorgt er voor dat we duurzame, pragmatische recyclingoplossingen kunnen aanbieden. Met innovatie en gebruik van de nieuwste technologie zetten we afval weer om tot bruikbare materialen, zoals gerecycled papier, metaal, kunststof, glas, hout, bouwstoffen, compost en energie. Op die manier winnen we uit het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen. Het resultaat van ons werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Over PreZero

PreZero is een internationaal bedrijf in afval- en recyclingmanagement. Er werken ruim 30.000 werknemers op 430 locaties in Europa en Noord-Amerika. We zien onszelf als aanjager van innovatie in de sector en streven naar een wereld waarin grondstoffen niet langer worden verspild.  Dat bereiken we door het sluiten van kringlopen. PreZero is onderdeel van de Schwarz Group, een van de toonaangevende foodretailbedrijven in Europa. De Schwarz Group heeft alle stadia van de kringloop in eigen hand: van productie en detailhandel tot afval- en recyclingmanagement. 

Gerelateerde artikelen